Promieniowanie elektromagnetyczne – rozwiązania ekranujące

  • Pomieszczenia mieszkalne: EMF Ochrona przed promieniowaniem HF z wież telefonii komórkowej (np. LTE, GSM, UMTS, TETRA), anten telewizyjnych i radiowych, radarów, standardowych telefonów bezprzewodowych (DECT), inteligentnych liczników, sieci bezprzewodowych (WLAN) i innych ostatniej mili Aplikacje. EMF Ochrona przed polami elektromagnetycznymi z linii zasilających itp.
  • Przemysł: Aby zapobiec przechwytywaniu danych z sieci bezprzewodowych („kradzież danych”) i przechwytywaniu potencjalnie podsłuchiwanych sal konferencyjnych. Oferujemy idealne rozwiązanie dla Twojej prywatności!
  • Nauka i B+R: Ekranowanie obiektów i sprzętu wrażliwego na zakłócenia elektromagnetyczne.
  • Lekarstwo: Ochrona wrażliwego sprzętu technicznego; aby zagwarantować, że ważne dane medyczne są uzyskiwane prawidłowo i nie zostaną zmienione przez zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).
  • Przemysł elektroniczny (np. studia nagraniowe): Aby zmniejszyć indukcję i zakłócenia.
  • Dalsze zastosowania: Szkoły, żłobki, pokoje hotelowe, sale szpitalne itp.
Zasięg w Wielkiej Brytanii
Kliknij mapę dla masztu Sitefinder

Nasze najnowsze produkty