Warunki korzystania

1) Wszystkie nasze oferty, dostawy, usługi umowne i umowy sprzedaży podlegają wyłącznie poniższym warunkom sprzedaży i dostawy.

2) Efektywność: Aby zamówienia były skuteczne, muszą być potwierdzone przez nas lub naszego upoważnionego przedstawiciela pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną.

3) Ceny: Wliczone cła i podatki. Wszystkie ceny w funtach szterlingach. Nasze ceny są podane z fabryki. Koszty pakowania, transportu i ubezpieczenia ponosi klient. Prosimy o kontakt w sprawie wyceny wysyłki. W niektórych krajach na Twoje zamówienie nakładane są cła i podatki, które nie są wliczone w nasze ceny. Wszystko UK zamówienia oparte są Dostarczone, cło opłacone (DDP). Skontaktuj się z lokalnym urzędem celnym. Niektóre kraje mogą również pobierać dodatkową opłatę manipulacyjną za dostawę. O ile nie uzgodniono inaczej, obowiązują aktualne cenniki opublikowane na dzień zawarcia odpowiedniej umowy sprzedaży.

4) Opcje płatności: Zapłać kartą kredytową, PayPal lub przedpłatą. Towary pozostają własnością Electro Smog Shielding, do momentu otrzymania pełnej płatności końcowej.

5) Informacje o produkcie: W przypadku wszystkich produktów obowiązują najnowsze dostępne karty informacyjne produktów. Karty informacyjne produktów są dostępne np. na naszej stronie internetowej www.elecrosmogshielding.co.uk

6) Zwroty produktów: Jeśli nie jesteś w pełni zachwycony wybranymi przez siebie produktami, możesz je nam zwrócić w ciągu 14 dni od otrzymania. Produkty dostosowane do potrzeb klienta, takie jak materiały ekranujące sprzedawane na metry i otwarte pojemniki na farbę, nie podlegają zwrotowi. Przed odesłaniem towaru klient jest zobowiązany do kontaktu z Electro Smog Shielding drogą mailową, telefoniczną lub pisemną. Electro Smog Shielding następnie zdecyduje, jak dalej postępować i odpowiednio poinformuje klienta. Koszty zwrotu ponosi klient.

7) Gwarancja: 12-miesięczna gwarancja dotyczy wszystkich produktów Electro Smog Shielding. Niniejsza gwarancja nie ogranicza innych gwarancji zgodnie z prawem.

8) Bezpieczeństwo: Klient jest odpowiedzialny za obsługę i przetwarzanie produktów Electro Smog Shielding w bezpieczny sposób. Klient jest również odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących procedur bezpieczeństwa, zwłaszcza w celu zapobiegania wypadkom elektrycznym. Klient jest zobowiązany do przestrzegania instrukcji zawartych w odpowiednich instrukcjach „Obsługa i przetwarzanie” (dostępnych w firmie Electro Smog Shielding dla Electro Smog Shielding, produkty osłonowe). Arkusze instrukcji „Obsługa i przetwarzanie” zostaną dostarczone wraz z produktem, jeśli ma to zastosowanie.

9) Uziemienie: Wszystkie farby ochronne EMR (i inne produkty ochronne) muszą być odpowiednio uziemione, aby nie stwarzały potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa dla pasażerów. Klient odpowiada za prawidłowe uziemienie produktów. Uziemienie musi być zaprojektowane i zainstalowane w taki sposób, aby nie mogło zostać usunięte lub uszkodzone, np. przez bawiące się dzieci, zwierzęta domowe (zwłaszcza koty i gryzonie) lub przez jakikolwiek inny wypadek. Klient jest również odpowiedzialny za regularne sprawdzanie wizualne instalacji uziemiającej, konserwację instalacji uziemiającej i naprawę, jeśli to konieczne. W zależności od lokalnych przepisów w niektórych krajach uziemienie może wymagać licencjonowanego elektryka. Klient jest odpowiedzialny za przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów i norm. Więcej informacji można znaleźć w instrukcjach „Obsługa i przetwarzanie”.

10) Zastrzeżenie: Produkty i instalacje elektryczne mogą i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa konsumentów, jeśli są niewłaściwie obsługiwane. Dotyczy to również wszystkich produktów ekranujących EMR Electro Smog Shielding. Firma Electro Smog Shielding zrzeka się zatem wszelkiej odpowiedzialności za szkody materialne, obrażenia ciała i śmierć w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z produktami Electro Smog Shielding. Do tej pory nie poinformowano nas o ani jednym przypadku wypadku elektrycznego z materiałem ekranującym EMR. Jeśli jednak przez pomyłkę lub przypadek zostanie podłączony do źródła energii elektrycznej, materiał ekranujący będzie przewodził prąd i może być źródłem porażenia prądem elektrycznym. Klient nie będzie pociągał Electro Smog Shielding do odpowiedzialności za taki incydent